Certifikaty izolačních skel

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - CHARAKTERISTIKY  

technické listy a POV ke stažení dle produktové katalogové tabulky pro jednotlivé skladby izolačních skel

 

Prohlášení o vlastnostech CZ - hromadné

POV dle EN 1279-5, základní charakteristiky , hromadné pro všechny skladby izolačních skel platné od 01.07.2013 dle zákona č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR)

 

AKUTERM - Leistunserklärung DE

CE Leistungserklärung EN 1279-5, Wesentliche Merkmale

 

AKUTERM - Declaration Of Performance

- CE Essential characteristics, EN 1279-5

 

PSI HODNOTY – distanční rámeček

koeficienty tepelného prostupu distančním rámečkem

 

Prohlášení o shodě

- CE prohlášení o shodě s EN 1279 platné do 30.6.2013 dle zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

 

Webdesign by Lewest.cz