Nové nízkoemisivní sklo ECLAZ® pro izolační skla

Značkou ECLAZ® prezentuje skupina Saint-Gobain Building Glass Europe zcela moderní generaci izolačních skel. Díky nově vyvinuté technologii nanášení povlaků, spojují skla vynikající vlastnosti tepelné ochrany, resp. izolační vlastnosti s velmi vysokou propustností denního světla. Více se dozvíte z článku : AKUTERM ECLAZ.pdf, kterým se budeme prezentovat v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 2017 Praha ve Stavebních a Investorských Novinách.

září 2017

Naše izolační skla jsou schválená pro stavební trh v USA

Certifikační Program KEY vyžaduje každý stavební prvek, který se používá na stavbách v rámci U.S.A. KEY program je odsouhlasen akreditovanou zkušebnou ANSI a je zaměřený na výrobu izolačních skel. Kontrolují se řídící postupy a probíhá pravidelný roční kontrolní proces přímo u výrobce a testování výrobků. Kontrolní procedury a zkoušky jsou velice podobné certifikačnímu procesu CE pro evropský stavební trh. Osvědčení o kvalitě izolačního skla vyžaduje pravidelné úspěšné zkoušky v souladu s ASTM E 2190 (norma na izolační skla, platná pro USA stavební trh).

leden 2016

Nová pokovená vrstva Planitherm XN ve standardu

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu ve standardu extra čiré pokovené sklo PLANITHERM XN od data 01.06.2015. Jedná se o produkt sklářského koncernu Saint Gobain s novou nízkoemisivní vrstvou , který nahradí doposud standardní vrstvu PLANITHERM ULTRA N

květen 2015

Extra čiré sklo ve standardu a nová pokovená vrstva Planitherm XN

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu ve standardu extra čiré sklo (značené FLOAT). Jedná se o produkt sklářského koncernu Saint Gobain Glass uváděný pod názvem Planiclear. Nyní veškerá čirá skla jsou nepatrně světlejší, s minimálním zeleným zabarvením. Koncern Saint Gobain přichází také s novou nízkoemisivní vrstvou PLANITHERM XN, který postupně nahradí standardní vrstvu PLANITHERM ULTRA N. V našem výrobním programu dojde k výměně přibližně začátkem roku 2015.

srpen 2014

Mezinárodní stavební veletrh v Brně - IBF 2014

Jako každý rok, tak i letos představíme v Brně v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu nejnovější trendy v zasklívání okenních systémů.

duben 2014

NOVÉ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Dnem 30.6.2013 končí platnost zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a směrnice pro stavební výrobky CPD. Tyto legislativní předpisy budou od 1.7.2013 nahrazeny: zákonem č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR) Stávající protokoly a certifikáty vydané podle CPD zůstávají v platnosti i po 1.7.2013. Hlavní změnou je, že ES-Prohlášení o shodě musí být od 1.7.2013 nahrazeno Prohlášením o vlastnostech Toto prohlášení může být v elektronické podobě na webu, ale na požádání zákazníka musí být vytištěno. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

červen 2013

ČESKÝ VÝROBEK

Právě jsme získali licenci na užívání ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK. Již samotný název jasně deklaruje „o co se jedná“.

únor 2013

Ve standardu nyní pouze pokovená vrstva Planitherm Ultra N

Po delší úvaze a rozhodování se opět vracíme k pokovené vrstvě Planitherm ULTRA N - nízkoemisivní pokovené vrstvě pro tepelně izolační skla. Jedná se o produkt koncernu SAINT GOBAIN, který jsme nabízeli do konce roku 2009. Výsledný produkt v izolačním skle bude značen: - Izolační dvojsklo: AKUPLUS ULTRA N - Izolační trojsklo: AKUTOP ULTRA N Izolační skla AKUPLUS PREMIUM a AKUTOP PREMIUM vyřazujeme z výrobního programu.

únor 2013

Aktualizace ceníku izolačních skel

JK datu 1.2.2013 proběhla aktualizace ceníku izolačních skel. Došlo k doplnění a aktualizaci sortimentu.

únor 2013

Nový vylepšený model CHROMATECH ULTRA F

Firma ROLLTECH – výrobce teplé hrany CHROMATECH ULTRA, kterou jsem zavedli do našeho výrobního programu v roce 2011, přichází s vylepšenou řadou: CHROMATECH ULTRA F. Hlavní předností této vylepšené řady je snížení hodnoty PSI (lineární prostup tepla) o 0,003 W/mK.

prosinec 2012

Aktualizovaný prospekt - AKUTOP LUX a energetická bilance

Výrobek kombinuje vysokou propustnost světla a vysoký solární faktor za účelem minimalizace tepelných ztrát. AKUTOP LUX propustí až o 4% více světla než běžné izolační trojsklo. Nízká hodnota součinitele prostupu tepla Ug výrazně snižuje tepelné ztráty a společně s vysokým solárním faktorem zajišťuje vysoké tepelné zisky od slunce - přírodního zdroje energie.

listopad 2012

BIOCLEAN - antikondenzační a samočistící sklo

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu nové sklo se samočistící vrstvou BIOCLEAN (produkt Saint-Gobain), která zároveň působí „antikondenzačně“. V tomto ročním období přibývá dotazů ze strany Vašich zákazníků ohledně nadměrného rosení izolačních skel z venkovní (exteriérové) strany. Pro redukci exteriérového kondenzátu je možno použít sklo s vrstvou BIOCLEAN.

listopad 2012

Mezinárodní stavební veletrh v Brně - IBF 2012

Jako každý rok, tak i letos představíme v Brně v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu nejnovější trendy v zasklívání okenních systémů.

březen 2012

Nová teplá hrana CHROMATECH ULTRA

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu novou teplou hranu CHROMATECH ULTRA . Jedná se o distanční rámeček, který je vyroben ze dvou materiálů : spodní část - tenkostěnná nerezová ocel a horní část - polykarbonát.

leden 2011

Aktualizace ceníku izolačních skel

K datu 1.1.2011 proběhla aktualizace ceníku izolačních skel. Došlo k doplnění a aktualizaci sortimentu.

červenec 2010

Nové izolační trojsklo AKUTOP LUX

Výrobek kombinuje vysokou propustnost světla a vysoký solární faktor za účelem minimalizace tepelných ztrát. AKUTOP LUX propustí až o 4% více světla než běžné izolační trojsklo. Nízká hodnota součinitele prostupu tepla Ug výrazně snižuje tepelné ztráty a společně s vysokým solárním faktorem zajišťuje vysoké tepelné zisky od slunce - přírodního zdroje energie. Tento produkt nahrazuje v dosavadní nabídce izolační trojsklo AKUTOP TRI.

červenec 2010

AKUGLAS V 03/2010

Pokud chcete mít hlubší přehled o problematice izolačních dvojskel, napište si o náš CD-ROM AKUGLAS, který Vám zdarma zašleme. Právě vychází aktualizovaná verze 03/2010, kde najdete náš kompletní sortiment, certifikáty, technické listy a detailnější řešení technických otázek související s izolačním dvojsklem.. Kompletní sortiment také naleznete v našem tištěném katalogu, který Vám zdarma spolu s ceníkem zašleme !

březen 2010

Nová pokovená vrstva CLIMAGuard PREMIUM

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu novou nízkoemisivní pokovenou vrstvu pro tepelně izolační skla. Jedná se o produkt sklářského koncernu GUARDIAN s označením: CLIMAGuard Premium.
Výsledný produkt v izolačním skle bude značen:
Izolační dvojsklo: AKUPLUS PREMIUM
Izolační trojsklo: AKUTOP PREMIUM

listopad 2009

PLNĚNÍ PLYNEM - BEZ PLNÍCÍCH OTVORŮ!

Od srpna 2008 vyrábíme izolační dvojskla na plně automatizovaných linkách, jejichž součástí je komorový lis. Izolační dvojskla jsou hermeticky uzavřena v komoře lisu, která je napuštěna inertním plynem (Argon, Krypton).

srpen 2008

CLIMAPLUS ONE - Ug = 1,0 W/m2K

Od března 2008 nabízíme jedinečný produkt sklářského koncernu SAINT GOBAIN - nové nízkoemisivní pokovené sklo PLANITHERM ONE. Díky nové technologii se v případě izolačního dvojskla plněného ARGONEM dostaneme na vynikající hodnotu koeficientu prostupu tepla Ug = 1,0 W/m2K !

listopad 2009

CE CERTIFIKACE

Od 01-03-2007 vstupuje v platnost povinnost výrobců izolačních skel značit své výrobky značkou . K této značce se váže kompletně nová certifikace a neustálé sledování systému řízení výroby a kvality.

březen 2007

PROTIVIBRAČNÍ SILIKONOVÉ ČOČKY NA MEZISKELNÍCH MŘÍŽKÁCH

V návaznosti na plnění certifikace firma AKUTERM SKLO a.s. s platností od 01-03-2007 přestane používat protivibrační silikonové čočky na meziskelní mřížky, umístěné v izolačním skle. Na tuto skutečnost je třeba upozornit zákazníky , že může docházet k přenosům vibrací meziskelní mřížky na tabuli izolačního skla.

březen 2007

TEPLÁ HRANA - WARM EDGE

Firma AKUTERM SKLO a.s. vychází vstříc požadavkům našich zákazníků a nabízí ve svém výrobním programu tzv. TEPLOU HRANU - nahrazení hliníkového distančního rámečku tepelně nevodícím materiálem. Teplá hrana může být buď NEREZOVÁ nebo PLASTOVÁ - SWISSPACER.

březen 2007
 

Webdesign by Lewest.cz